เปิดฝารับโชค แลกซื้อคาราบาวแดง 2 บาท!!! ที่ตู้เวนดิ้งพลัสวันนี้


*พิเศษสำหรับสมาชิกเพื่อนบาวแดงส่งรหัสใต้ฝาคาราบาวแดง หรือใต้ห่วงคาราบาวกรีนแอปเปิ้ลครั้งแรกของแคมเปญ ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อลูกค้าส่งรหัสครบทุกๆ 3 รหัสภายใน 7 วัน จะได้รับ 1 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการได้รับสิทธิ์แลกซื้อ 2 สิทธิ์แลกซื้อ(เลขที่อ้างอิง) ต่อ 7 วัน ต่อหมายเลขโทรศัพท์ ทั้งนี้ไม่สามารถยกยอดการส่งรหัสไปรวมในรอบการใช้สิทธิ์ถัดไปได้ สิทธิ์แลกซื้อสามารถแลกได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ สิทธิ์แลกซื้อมีอายุ 30 วัน นับจากวันที่ได้รับสิทธิ์แลกซื้อ จำกัดสินค้าสำหรับแลกซื้อ 4,000,000 ชิ้นต่อเดือน รายละเอียดการใช้สิทธิ์แลกซื้อดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คาราบาว ผู้เข้าร่วมซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวแดง หรือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มคาราบาวกรีนแอปเปิ้ล สามารถนำรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง ส่งไปเพื่อรับสิทิ์แลกซื้อ ผู้เข้าร่วมรายการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อนบาวแดงโดยการเพิ่ม Official Account คาราบาวแดง (@Carabao) เป็นเพื่อนในแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) โดยการลงทะเบียนสมาชิก ด้วยการส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋อง แล้วกรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพศ ปีที่เกิด หลังจากส่งรหัสแล้วระบบจะแสดงข้อความขอบคุณ โดยผู้ส่งเลขไม่ต้องเสียค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น การส่งรหัส 1 ครั้ง / หมายเลข ถือเป็น 1 สิทธิ์ ผู้เข้าร่วมรายการสามารถส่งรหัสใต้ฝาผลิตภัณฑ์ หรือใต้ห่วงกระป๋องได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 มี ภาพของรางวัลสำหรับการโฆษณาเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-639-8600