ติดต่อฝ่ายขาย กรุณากรอกข้อมูลของท่านพร้อมใส่รายละเอียด

เงื่อนไขการจ่ายเงินค่าแนะนำ
– ได้รับเงิน 1,000 บาท/ ตู้ เมื่อโรงงานที่แนะนำติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัติโนมัติหรือ ตู้จำหน่ายสินค้า เสร็จสิ้นแล้ว

*ในกรณีที่มีการติดตั้งเฉพาะตู้จำหน่ายสินค้าเพียงอย่างเดียวค่าแนะนำจะเหลือ ตู้ละ 500 บาทเท่านั้น
(ยกตัวอย่าง โรงงาน A ติดตั้ง ตู้จำหน่ายเครื่องดื่ม + ตู้จำหน่ายสินค้า อย่างละ 1 ตู้ ผู้แนะนำจะได้รับ ค่าแนะนำ 1,000×2 = 2,000 บาท และ โรงงาน B ติดตั้ง ตู้จำหน่ายสินค้า 1 ตู้ ผู้แนะนำจะได้รับ ค่าแนะนำ 500 x1 = 500 บาท )

หมายเหตุ: การจ่ายค่าตอบแทนจากการแนะนำสถานที่ติดตั้ง จะมีผลหลังจากการเข้าติดตั้งตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานติดตั้ง ตามสถานที่กำหนด โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามรายละเอียดผู้แนะนำที่แจ้งกับเจ้าหน้าที่ไว้ข้างต้น

*เงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการติดตั้ง
สถานที่จะต้องอยู่ในเขต 21 จังหวัดที่ให้บริการ ดังนี้
1. กรุงเทพมหานคร      12.นนทบุรี
2. ปทุมธานี                  13.อ่างทอง
3. สมุทรสาคร              14.สระบุรี
4. ราชบุรี                      15.สุพรรณบุรี
5. กาญจนบุรี                16.สมุทรสงคราม
6. นครนายก                 17.ชลบุรี
7. สมุทรปราการ           18.นครปฐม
8. อยุธยา                      19.ระยอง
9. นครราชสีมา             20.ฉะเชิงเทรา
10. ปราจีนบุรี                21. สิงห์บุรี
11. ลพบุรี

ติดต่อเรา

บริษัท เวนดิ้งพลัส จำกัด

230 ถ. บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 10150

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105557103103

สายด่วน : 02-0090-500
เบอร์ติดต่อ : 0-2451-5335