ชีวิตติดสบาย เป็นแบบไหนกันนะ ?

สบาย เทคโนโลยี เติมเต็ม Ecosystem เพื่อให้มหาชนได้ ใช้ชีวิตหาเลี้ยงชีวิต ตั้งแต่ตื่นยันหลับชีวิตติดสบาย ตั้งแต่ตื่นยันหลับได้ไม่รู้จบ ผ่านทางบริการ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดิจิตอล ด้วยเครือข่ายเทคโนโลยีจาก SABUY ที่ช่วยอำนวยความสะดวกทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่การชำระเงิน สั่งซื้อสินค้า บริการทางการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนใน “SABUYVERSE” จักรวาลในแบบสบาย

เวนดิ้งพลัส ปั้นธุรกิจ “ไวท์เลเบล” ตู้เวนดิ้ง แมชชีน จับมือ Big C Tops และ FamilyMart เปิดแล้วกว่า 30 จุด ทั่วกรุงเทพฯ

บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด ในเครือกลุ่ม SABUY ผู้ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ที่ปัจจุบันมียอดตู้กว่า 6,000 ตู้ ใน 21 จังหวัดทั่วประเทศ และตั้งเป้าขยายไปสู่ 17,000 ตู้ภายในปี 2565 นี้ โดยเสริมด้วยกลยุทธ์เพิ่มเครือข่ายตู้จากธุรกิจ “ไวท์เลเบล” ตู้เวนดิ้งแมชชีน โดยมี 3 พันธมิตร Big C , Tops และ Family Mart ตอบรับใช้บริการไวท์เลเบล ของเวนดิ้งพลัสแล้ว ปัจจุบันมีจุดให้บริการแล้วกว่า 30 จุด ทั่วกรุงเทพฯ

นายวิรัช มรกตกาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวนดิ้ง พลัส จำกัด กล่าวถึงรูปแบบการให้บริการในธุรกิจ “ไวท์เลเบล” ของตู้เวนดิ้ง แมชชีน ว่า

“ในช่วงที่ผ่านมาทางเวนดิ้งพลัสได้ให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ โดยรองรับทั้งน้ำดื่ม ตู้จำหน่ายสินค้าต่างๆ และตู้จำหน่ายน้ำมัน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการ ประชาชนทั่วไป โดยมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจุดให้บริการตามแหล่งห้างสรรพสินค้า Hyper Market และ Mini Mart ที่มีความหนาแน่นในการใช้งานมากเป็นพิเศษ และเพื่อให้ในแต่ละตู้ สามารถเพิ่มยอดจำหน่ายและมีการวางขายสินค้าได้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้น ทางเราจึงเริ่มเปิดให้บริการตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในรูปแบบ “ไวท์ลาเบล” รองรับความต้องการของผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจที่จะสามารถ Customize สินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ตรงตามความต้องการของแต่ละพื้นที่

โดยมี 3 พันธมิตรหลักของเวนดิ้งพลัส ได้แก่ Big C . Tops และ FamilyMart ให้ความสนใจในธุรกิจ “ไวท์เลเบล” นี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริหารด้านการจัดการสินค้าในตู้ได้ด้วยตนเอง ถือเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจอีกางหนึ่ง โดยธุรกิจ “ไวท์เลเบล” นี้ ทางเวนดิ้งพลัสจะทำหน้าที่ดูแลด้านระบบปฏิบัติการ ระบบการชำระเงิน และการบำรุงรักษาจากให้ตลอดการใช้งาน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจจึงสามารถวางใจได้ ว่าตู้จะยังคงได้รับการดูแลอย่างเต็มที่เหมือนตู้หลักของเวนดิ้งพลัสเช่นเดียวกัน”

ปัจจุบันตู้เวนดิ้ง แมชชีน ในโมเดล “ไวท์ลาเบล” นี้ เปิดให้บริการแล้วจำนวนกว่า 30 ตู้ ทั่วกรุงเทพฯ อาทิ Big C สาขา ราชดำริ สาขา ราชดำริ, บางบอน, อิสรภาพ, Tops Daily สาขา ปรีดีพนมยงค์, Tops Daily สาขาน้อมจิต และ FamilyMart สาขา แอสปาย คอนโดมิเนียม เป็นต้น

“SABUY” ผนึก “TKS” ทำดีลกว่า 2 พันล้านบาท สร้างซินเนอร์จี้ ต่อยอดธุรกิจครบวงจร

ชูเกียรติ ซีอีโอ “SABUY” และ จุติพันธ์ ซีอีโอ “TKS” ประกาศ จับมือเป็นพันธมิตรธุรกิจ สร้างการเติบโตแนวกว้าง ต่อยอด Eco System รุกขยายตลาดทุกกลุ่มอุตสาหกรรม มั่นใจเห็นผลชัดเจนภายใน 2 ปี

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY เปิดเผยว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ (“ SABUY”) ได้อนุมัติการเข้าเป็นพันธมิตรธุรกิจ กับ กลุ่มบริษัท บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) และบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) โดย การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ SABUY จำนวน110,000,000 หุ้น (9.68%) จำหน่ายให้แก่ TKS (เพื่อรองรับ แผนการที่ SABUY จะเข้าลงทุนใน TBSP)  คิดเป็นมูลค่ารวม 984,500,000 บาท ในราคาหุ้นละ 8.95 บาท (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เป็นราคาเสนอขายที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัทฯ ตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยหลังจากเพิ่มทุน “SABUY” จะเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิมจำนวน 1,182,250,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 1,292,250,000 บาท

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ “SABUY” ได้อนุมัติให้ “SABUY” เข้าลงทุนในบริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (“TBSP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TKS ด้วยการซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 150,061,118 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 73.48 ของ        จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ TBSP ด้วยมูลค่า เงินลงทุน 2,005,022,000 บาท หรือราคาหุ้นละ 13.3614 บาท

ขณะเดียวกัน TBSP จะเข้าซื้อหุ้น บริษัท พลัส เวนดิ้ง จำกัด (VDP) ซึ่ง “SABUY” ถืออยู่ ในจำนวน 2,583,720 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ VDP ซึ่งดำเนิน ธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มและสินค้าอัตโนมัติให้แก่ TBSP ด้วยมูลค่าการขาย 1,022,522,000 บาท 

โดยสัดส่วนการถือหุ้นหากได้รับการอนุมัติรายการทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ “SABUY” “TKS” และ “TBSP” แล้วจะเป็นดังนี้คือ “TKS” จะถือหุ้นจำนวน 9.68% ใน “SABUY” ในขณะที่ “SABUY” จะถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน “TBSP” จำนวนไม่น้อยกว่า 73.48% โดย SABUY จะจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดจากผู้ถือหุ้น TBSP จำนวน 3,110,680 หุ้นในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาหุ้นละ 13.3614 บาท จากผู้ถือหุ้นรายอื่นของTBSP (ยกเว้น TKS ซึ่งไม่ประสงค์จะขายหุ้นเพิ่มเติม) คิดเป็นมูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,046,584,943.94 บาท 

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “ทาง “SABUY” มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับ “TKS” และ “TBSP” และเชื่อมั่นว่าการรวมพลังกันในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง 3 กลุ่มบริษัท และ ช่วยต่อยอดธุรกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัด โดย “SABUY” พร้อมจะนำความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค้าปลีกรูปแบบใหม่ รวมถึงระบบ SABUY Payment System, SABUY Money, CRM & Logistics Solutions    ตลอดจน SABUY Eco System ซึ่งมีผู้ใช้กว่า 20 ล้านคนไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ “TKS” และ “TBSP” อย่างมีประสิทธิภาพ โดย “SABUY” คาดว่าการร่วมมือกันครั้งนี้ จะเกิด Business Synergy ระหว่างกลุ่มธุรกิจผลิตบัตรพลาสติก Plastic (Card Unit) ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจหนึ่งใน TBSP และฐานลูกค้าภายใต้ Ecosystem ของกลุ่มบริษัทฯและเป็นการเสริมสร้างความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ

นายจุติพันธ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ บริษัทที.เค.เอสเทคโนโลยีจำกัด (มหาชน) (TKS) กล่าวว่า “TKS” มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่ม “SABUY”  เรามั่นใจว่า ความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบครบวงจรของ TKS และ TBSP และเครือข่ายธุรกิจในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ SABUY และ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถขยายธุรกิจได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมใน SABUY Eco System และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกลุ่ม “TKS” นอกเหนือจากธุรกิจการพิมพ์แล้ว  TKS ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน ‘SYNNEX’ หรือ บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายสินค้าด้านไอที อิเล็กทรอนิกส์ ของไทย อีกด้วย” 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SABUY” 

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ “SABUY” บริษัทเทคโนโลยีโดยคนไทย เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2559 เปิดให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพัฒนารูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินให้เข้ากับความต้องการของคนไทยภายใต้ระบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี รองรับตั้งแต่ระดับชุมชนสู่มวลชนโดยนักพัฒนาระบบของตนเอง ทั้งเปิดกว้างสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเข้าสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ จากระบบตู้เติมเงินออนไลน์ (Top-up machine), ระบบตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending machine), ระบบจัดการศูนย์อาหารและระบบจัดการร้านค้าปลีก (Food court system and POS) และระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM and Loyalty program) และขยายตัวอย่างรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet), การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจเฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชนและร้านสารพัดบริการ ภายใต้ชื่อ ชิปป์สไมล์ พร้อมล่าสุดก้าวไปสู่ระบบสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เริ่มให้บริการซื้อสินค้า วัตถุดิบ อาหาร (Supply chain) จากบริการทั้งหมดนี้กลุ่มสบายฯ วางเป้าหมายจะสามารถให้บริการรองรับผู้ใช้งาน 50 ล้านคนหรือมากกว่า 50 ล้านธุรกรรมต่อเดือน

Sabina ชิ้นที่ 2 ลดราคา 50% ที่ตู้ Grab & Go

ซื้อซาบีน่าที่ตู้ SABINA GRAB&GO วันนี้ จ่ายแค่คนละครึ่ง! (เฉพาะชิ้นที่ 2)

✨ซื้อชิ้นที่ 2 จ่ายเพียงครึ่งเดียว ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชั้นใน กางเกงใน หน้ากากผ้า สายคล้องคอ ซาบีน่ามีครบ จบที่เดียว✨
ตั้งแต่ 25 ก.พ. 64 – 30 เม.ย. 64 นี้ คุ้มมาก ไม่ซื้อไม่ได้แล้วววว

📌ตามหาซื้อที่ตู้ GRAB & GO กันเล้ยยย ที่เทสโก้โลตัส 30 สาขา
คลิก 👉 https://www.vdp.co.th/sabina-grabgo/
Lotus HYP ชลบุรี
Lotus HYP นครชัยศรี
Lotus HYP บ่อวิน
Lotus HYP บางแค
Lotus HYP บางปู
Lotus HYP บางพลี
Lotus HYP บ้านโป่ง
Lotus HYP ประชาชื่น
Lotus HYP พัทยาเหนือ
Lotus HYP รังสิต คลอง 7
Lotus HYP รังสิต นครนายก
Lotus HYP ลพบุรี
Lotus HYP ศาลายา
Lotus HYP สามพราน
Lotus HYP สิงห์บุรี TLGF
Lotus Market เสมาฟ้าคราม
Lotus Market แพรกษา
Lotus Market โคราชเวสท์
Lotus Market กิ่งแก้ว
Lotus Market บางปะกง
Lotus Market บางปะอิน
Lotus Market บางพระ
Lotus Market พงษ์เพชร
Lotus Market พานทอง
Lotus Market พุทธมณฑล สาย 4
Lotus Market ลาดหลุมแก้ว
Lotus Marketคลอง 4
Lotus Exp. เสนานิคม F&B
Lotus Exp. พหลโยธิน 45 แยก 11
Lotus Exp. ซ.กรุงธนบุรี 6

“GMM” ผนึก “เวนดิ้งพลัส” ขายสินค้าเพลงผ่านตู้หยอดเหรียญ

ผู้จัดการรายวัน360-GMM Trading ร่วมกับ สบาย เทคโนโลยี ภายใต้แบรนด์ เวนดิ้งพลัส ผู้ผลิตตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติจับมือร่วมกันขยายช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม Physical product ประเภทเพลงในรูปแบบ USB MP3 และCD MP3 เจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเสียงเพลงเป็นเพื่อน ระหว่างเดินทาง
นายชูเกียรติ ธัญสุนทรสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด GMM Trading กล่าวว่า “จากข้อมูลยอดขายในปี 2562 -2563 การขายสินค้าประเภท Physical product ยังมีรายได้ต่อปีประมาณ 360 ล้านบาท ถึงแม้ทุกวันนี้ผู้บริโภคจะใช้บริการฟังเพลงแบบ Streaming มากขึ้นก็ตาม แต่ยังคงมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังคงซื้อสินค้าประเภทนี้คือกลุ่มผู้ใช้รถเดินทางระหว่างจังหวัดทั้งท่องเที่ยวและทำงาน

โดยพื้นที่ปักหมุด กลยุทธ์ลงไปตามร้านสะดวกซื้อในกลุ่ม G Store หรือ Gas Station สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันนับเป็นยอดขายสัดส่วนกว่า 50% ของยอดขายจากทุกช่องทาง โดยสินค้าประเภท USB MP3 มียอดขายที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากในรถยนต์ทุกคันมีช่องต่อ USB เป็นส่วนใหญ่อีกทั้งความจุของเพลงใน USB กว่า 80 เพลง ยังสามารถฟังได้นานกว่า 5 ชม. ประกอบกับราคาที่ไม่แพงและสามารถนำไปใช้ซ้ำหรือเป็นของสะสมได้ด้วย”

นายโอฬาร เปรื่องวิทยาการ รักษาการหัวหน้าหน่วยงาน Trading – Sales & Marketing GMM Trading กล่าวเสริมในส่วนของช่องทางการขายว่า “การที่เราเห็นยุทธศาสตร์การวางพื้นที่จัดจำหน่ายในกลุ่มรอบนอก (Rural Area) เพิ่มขึ้น เนื่องจากการปรับตัวของร้านค้าสะดวกซื้อในบริเวณเมือง (Urban Area) ที่ปรับพื้นที่ชั้นวางสินค้าเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้เราต้องปรับกลยุทธ์การกระจายสินค้าที่เปลี่ยนไปเช่นกัน แต่เราพบแล้วว่า ยังมีลูกค้าที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของ GMM GRAMMY แต่หาซื้อตามร้านสะดวกซื้อแบบเดิมไม่ได้ เราจึงมองเห็นช่องทางในการทำธุรกิจร่วมกับตู้จำหน่ายสินค้าเวนดิ้งพลัส ที่นับวันยิ่งมีการเติบโตและขยายสาขามากขึ้นทุกเดือนๆ ทำให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น”

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) แห่งอาณาจักรตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เวนดิ้งพลัส กล่าวว่า “ในขณะนี้ เวนดิ้งพลัสได้ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติไปได้ทั่วถึง 21 จังหวัดทั่วประเทศ ตามจุดติดตั้งในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ แหล่งชุมชน ร้านค้า และตามสถานีให้บริการน้ำมันต่างๆ ปัจจุบันเรามีตู้จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติให้บริการกว่า 5,700 ตู้ทั่วประเทศการร่วมมือกับทาง GMM Grammy ในการจำหน่ายสินค้า MP3 CD USB เพลงจากแกรมมี่นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเป็นประจำได้เป็นอย่างดี ทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นและสามารถหาซื้อสินค้าได้สะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกัน และยังถือเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าที่จำหน่ายในตู้เวนดิ้งพลัสอีกด้วย โดยเราได้เริ่มวางจำหน่ายสินค้าแกรมมี่ตามตู้จำหน่ายสินค้าของเวนดิ้งพลัสแล้ว ณ สถานีบริการน้ำมัน (ปั้มน้ำมัน) ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง”ที่มา: mgronline

สบาย เทคโนโลยี ชูธง หุ้นฟินเท็ค IPO ตัวแรก เตรียมเข้าเทรด ต้นพฤศจิกายน 2563

สบาย เทคโนโลยี ชูธง หุ้นฟินเท็ค IPO ตัวแรก เตรียมเข้าเทรด ต้นพฤศจิกานี้ มั่นใจในธุรกิจ E-Money, ระบบชำระเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ ต่อยอดธุรกิจตู้เติมเงิน หุ้น FinTech ตัวแรกที่เข้าเทรดในตลาดหุ้นไทย เปิดตัว Eco System, E-Money ระบบชำระเงิน รองรับลูกค้าทุกกลุ่ม ต่อยอดธุรกิจตู้เติมเงิน และตู้ขายสินค้าอัตโนมัติให้เติบโตต่อเนื่อง

นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) SABUY เปิดเผยว่า SABUY ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fin Tech) ที่มี Eco System เป็นของตนเอง โดยมุ่งเน้นธุรกิจค้าปลีก (E-Commerce) รูปแบบใหม่ และ ให้บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตู้เติมเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ครอบคลุมตั้งแต่ลูกค้าระดับกลาง และ ลูกค้ารายได้น้อยทั่วประเทศ โดยธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่

1. ธุรกิจตู้เติมเงินอัตโนมัติ ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เติมสบายพลัส” มากกว่า 52,000 ตู้ อาทิเติม เงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Prepaid) บริการรับชำระบิล บริการเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) บริการฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร และบริการรับชำระบิลสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ และซื้อสินค้าอื่นๆ

2. ธุรกิจตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ เน้นการจำหน่ายเครื่องดื่ม, ขนม และ สินค้าต่างๆ ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส” และ “6.11” กว่า 5,700 ตู้ ครอบคลุมถึง 21 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น น้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม เครื่องดื่มชาเขียว อาหารสำเร็จรูป และขนมขบเคี้ยว รวมถึงสินค้าต่างๆ อาทิ หน้ากากผ้า, อุปกรณ์ Gadget, เสื้อยืดชุดชั้นใน และ MP3, CD เพลง เป็นต้น โดยมีการติดตั้งตู้ขายสินค้าอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ โรงงาน สถานศึกษา หอพัก สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน สำนักงาน จุดกระจายและจุดโหลดสินค้า

3. ธุรกิจระบบศูนย์อาหาร ให้บริการติดตั้งและวางระบบศูนย์อาหารทั้งระบบ Hardware และ Software และเป็นผู้ให้บริการจัดการศูนย์อาหารพร้อมการบำรุงรักษา มีศูนย์อาหารภายใต้การดูแลทั้งหมด 205 ศูนย์ ตามห้างสรรพสินค้า สำนักงาน โรงงาน สถานศึกษา อาทิ เทสโก โลตัส , Tops, โรบินสัน และ เทอมินอล21 เป็นต้น

4. ธุรกิจให้บริการการชำระเงิน บริษัทฯจะให้บริการการชำระเงิน ผ่านบริษัทย่อย คือ บริษัท สบาย มันนี จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งสิ้น 4 ประเภทธุรกิจ ได้แก่ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money License) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Payment Agent License: PA) ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร (Payment Facilitator License: PF) และ ใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Fund Transfer License)

ปัจจุบัน  SABUY มีรายได้หลักกว่า 50% จาก ธุรกิจตู้เติมเงินภายใต้ แบรนด์ “เติมสบายพลัส” และ มีรายได้ 30% จากธุรกิจขายสินค้าผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,328 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 417 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 86 ล้านบาท ในขณะที่ในงวด 9 เดือนแรกปี 2562 นี้ บริษัทฯ มีรายได้รวม 892 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 400 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจตู้ขายสินค้าเติบโตเฉลี่ยสูง และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องจากแผนการเพิ่มจำนวนตู้สินค้าอย่างต่อเนื่อง และ การเพิ่มสินค้าใหม่ที่มีราคาต่อหน่วยสูง เช่น หน้ากากอนามัย เสื้อยืด ราคาเฉลี่ยประมาณ 100 บาททำให้รายได้ต่อตู้จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ จากปัจจุบันที่รายได้หลักมาจากการการจำหน่ายเครื่องดื่มราคาเฉลี่ย 10-15 บาทต่อชื้น รวมถึงการขยายร้านค้าปลีกอัตโนมัติรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ “6.11 Select” และ “6.11 Corner” และ ร้านบริการซักผ้าอัตโนมัติ “ SABUY WASH”

บริษัทฯ มี Eco System ของตนเองซึ่งในปี 2562 มีจำนวนทรานแซกชั่นสูงถึง 27 ล้านทรานแซกชั่น ครอบคลุม E-Money Platform ,บัตรเครดิต,QR Prompt Pay, In-app Promotion ,Loyalty program และ เงินสด ซึ่งสามารถรองรับระบบชำระเงินสำคัญที่มีผู้ใช้จำนวนมาก เช่น SCB EASY VISA MASTER CARD Rabbit Linepay True Money Grabpay Alipay PromptPay และระบบ Loyalty Program รองรับระบบ TRUE YOU และอื่นๆ เป็นต้น โดย SABUY มีทีมงานด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่พัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงด้วยตนเอง ซึ่งบริหารงานโดยผู้บริหารด้านเทคโนโลยี ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านระบบธนาคารระดับนานาชาติ”

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่ม Commerce โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 157.02 ล้านหุ้น หรือ 15% ของทุนจดทะเบียน 1,050 ล้านบาท (พาร์ 1 บาท) แก่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าเทรดในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปี63นี้โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน มาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการต่างๆ อาทิ โครงการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money Service) โครงการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการให้บริการระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์แก่ศูนย์อาหารและร้านค้า โครงการขยายศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนโครงการเพิ่มตู้ขายสินค้าอัตโนมัติซึ่งมีอัตราการเติบโตสูง เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัทฯอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆตามกฎหมาย

ด้าน นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท หลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญของ SABUY กล่าวว่า “ หุ้นIPO ของ SABUY ได้รับความสนใจอย่างสูงจากการโรดโชว์กับ สถาบันการเงินต่างๆ เนื่องจากเป็นหุ้น Fin Tech ตัวแรกของตลาดหุ้นไทย โดย SABUY มี Business Model ที่ดีและพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ SABUY มี Eco System ของตนเองที่มีผู้ใช้มากถึง 27 ล้านทรานแซกชั่นต่อปี และ มีแผนการขยายธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตอย่างสูง โดยที่สำคัญ ทีมผู้บริหารระดับสูงของ SABUY เป็นทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ระดับสูงจากธนาคารระดับโลก และ ธนาคารชั้นนำของไทย ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างสูง และ ความเข้าใจในอุตสาหกรรมด้าน E-Banking และ E-Commerce เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ SABUY ยังมีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง มีทุนจดทะเบียนสูงถึง 1,050 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นและ อัตรากำไรสุทธิสูง และ มีอัตราหนี้สินต่อทุนต่ำ จึงมีโอกาสในการขยายกิจการด้าน E-Commerce ได้อีกมาก”

บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SABUY มีทุนจดทะเบียน 1,050.00 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 887.98 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 887.98 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีกลุ่มรุจนพรพจี และ กลุ่มวีระประวัติ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 3 บริษัทคือ บริษัทเวนดิ้ง พลัส จำกัด (“VDP”)  เป็นผู้ตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ เช่น เครื่องดื่ม ขนม และสินค้าต่างๆ ผ่านตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ  ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวนดิ้งพลัส” บริษัท สบาย มันนี่ จำกัด (“SBM”) เป็นผู้ให้บริการการชำระเงิน (Payment Service Provider / Facilitator) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สบาย มันนี่” และบริษัท สบาย โซลูชั่นส์ จำกัด (“SBS”) เป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบศูนย์อาหาร บริการระบบศูนย์อาหาร และบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบศูนย์อาหาร

ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซ์ (1 ตุลาคม 2563)

AIS เพิ่มตู้ขายซิมอัตโนมัติในร้าน 6.11 คอนเนอร์ 219 สาขาทั่วประเทศ

เอไอเอส ผนึกกำลังกับกลุ่ม สบาย เทคโนโลยี ผู้ผลิต และดำเนินการร้าน 6.11 คอนเนอร์ ที่ให้บริการตู่จำหน่ายสินค้าและเครื่องดื่มอัตโนมัติ พัฒนาตู้อัตโนมัติขายซิมเติมเงิน 1-2-Call! ผ่านหน้าร้านครอบคลุม 219 สาขา รับ New Normal

นางสาวเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ปัจจุบัน ไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของคนไทยมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้มีความระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดตัวบุคคลหรือสิ่งของ โดยให้ความสำคัญกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

“เอไอเอส เข้าใจในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านช่องทางการจัดจำหน่ายให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการได้มากที่สุด สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่”

ล่าสุด เอไอเอส ได้ร่วมมือกับร้าน 6.11 คอนเนอร์ ร้านสะดวกซื้อแนวคิดใหม่ที่เป็น Machine Store 100% ซึ่งมีจำนวนสาขาถึง 219 แห่ง กระจายตัวอยู่ตามชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และหัวเมืองสำคัญในต่างจังหวัด และมีแผนขยายสาขาจนครบทุกจังหวัดภายในปีหน้า

เพื่อมอบความสะดวกสบายให้ลูกค้าสามารถกดซื้อซิมมือถือระบบเติมเงิน “ซิมสุดคุ้ม” จากตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงตนผ่านระบบ eKYC เพื่อเปิดใช้งานซิมที่หน้าตู้ได้ง่ายๆ ด้วยตัวเองทันที โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวเพื่อเปิดใช้งานซิมที่หน้าร้าน ตอบรับไลฟ์สไตล์แบบ New Normal ของคนไทยที่ต้องรักษาระยะห่างตามมาตรการ Social Distancing

สำหรับลูกค้าที่สนใจซื้อซิมสุดคุ้มสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้าน 6.11 คอนเนอร์ทุกสาขา ในราคาเพียงซิมละ 19 บาท แถมฟรีประกันโควิด-19 ประกันอุบัติเหตุ และยังได้รับฟรีเครื่องดื่มที่ร่วมรายการจาก 6.11 อีก 1 ขวด มูลค่า 10 บาท เรียกได้ว่าคุ้มหนักมาก เหมือนจ่ายเพียง 9 บาทเท่านั้น

รู้จัก 6.11 Vending Machine Store ผู้ท้าชนร้านสะดวกซื้อ

ตู้กดน้ำอัตโนมัติกำลังเติบโตอย่างดีในประเทศไทย พามารู้จัก 6.11 ตู้กดน้ำราคาประหยัดจากค่าย “สบาย เทคโนโลยี” งานนี้ขอท้าชิงกับร้านสะดวกซื้อ เปิดขนาบข้างแบบหายใจรดต้นคอ ปั้น 1,000 สาขาให้ได้ในปีนี้

ตู้กดอัตโนมัติตลาดเดือด!

ต้องบอกว่าในประเทศไทยมีร้านสะดวกซื้ออยู่เกือบทุกมุมถนน เพียงแค่เจ้าใหญ่อย่าง 7-11 ก็มีสาขาอยู่ทั่วประเทศกว่าหมื่นสาขาเข้าไปแล้ว อีกทั้งพฤติกรรมของคนไทยก็ชอบเข้าห้าง ซื้อของในร้านสะดวกซื้อ ทำให้ตลาดนี้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดของ Vending Machine หรือตู้กดน้ำอัตโนมัติเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ซึ่งถ้าใครที่เคยไปเยือนประเทศญี่ปุ่นน่าจะคุ้นเคยกับตู้กดน้ำเป็นอย่างดี เพราะเป็นที่นิยมในญี่ปุ่นอย่างมาก เรียกว่าทุกตรอกซอกซอยจะต้องมีตู้กดน้ำ แม้แต่บนเขาก็ยังมี

ตลาดในประเทศญี่ปุ่นใหญ่มากเช่นกัน มีจำนวนตู้กดน้ำถึง 2.5 ล้านเครื่อง เทียบกับจำนวนประชากร 160 ล้านคน สำหรับในประเทศไทยที่ปัจจุบันตลาดนี้มีทั้งหมด 25,000 เครื่อง เทียบกับจำนวนประชากร 70 ล้านคน ถือว่ายังมีโอกาสในตลาดอีกมาก

ในตลาด 25,000 เครื่อง เบอร์ 1 เป็นของ “ซัน 108” มีจำนวน 12,000 เครื่อง จำหน่ายทั้งอาหาร เครื่องดื่ม มาม่าต่างๆ เบอร์ 2 เป็นของ “เวนดิ้ง พลัส” จากค่ายสบาย เทคโนโลยีจำนวน 4,000 เครื่อง ถ้ารวมแบรนด์อื่นๆ ทั้งหมดในตลาดมีนับ 20 แบรนด์เลยทีเดียว

Budget Vending Machine ราคาตั้งแต่ 6-11 บาท

ตลาดของตู้กดน้ำ หรือตู้กดอัตโนมัตินี้ ส่วนใหญ่จะมีทำเลอยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า แต่จริงๆ แล้วตู้นี้ยังมีโอกาสมหาศาลในหลายพื้นที่ จึงเป็นที่มาของโมเดลใหม่ 6.11 Corner เป็น Vending Machine Store ที่เนรมิตร้านค้าให้มีแต่ตู้กดน้ำเพียวๆ จากปกติที่เราจะเห็นแค่ตู้กดน้ำอย่างเดียว แต่นี่คือตั้งเป็นร้านค้า

จริงๆ แล้วร้าน 6.11 แบรนด์ย่อยของเวนดิ้ง พลัส โดยที่วางจุดยืนเป็น Budget Vending Machine มีสินค้าหลักเป็นแบรนด์ 6.11 Select จำหน่ายในราคาถูกกว่าแบรนด์ทั่วไปในท้องตลาด มีทั้งกาแฟ น้ำดื่ม วิตามินซี เครื่องดื่มโยเกิร์ต เครื่องดื่มเกลือแร่ ชา เครื่องดื่มชูกำลัง และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีราคาส่วนใหญ่เริ่มต้นที่ 6-11 บาทเท่านั้น ในขณะที่ตู้อื่นๆ มีราคาเริ่มต้น 10-20 บาท

โดยที่ 6.11 เริ่มเปิดร้านแรกเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ย่านเพชรเกษม-บางบอน เป็นการเช่าห้องแถวแล้วตั้งตู้กด 2-3 เครื่อง เน้นโลเคชั่นในชุมชน หรือข้างๆ ร้านสะดวก

“ความหมายของชื่อร้าน 6.11 ก็คือสินค้าส่วนใหญ่มีราคาตั้งแต่ 6-11 บาทเท่านั้น เพราะตั้งใจให้ 6.11 เป็น Budget Vending Machine” ชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้เล่าถึงที่มาของชื่อก่อนเป็นอันดับแรก

จากนั้นก็เริ่มเล่าถึงคอนเซ็ปต์ของ 6.11 ที่ทำไมต้องเป็น Budget Vending Machine ได้มองเห็นโอกาสอะไรบ้าง

“แต่แรกเริ่มได้ตั้งตู้เวนดิ้ง พลัสในโรงงานอุตสาหกรรม ได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค พบว่าคนไทยยุคนี้ยอมซื้อสินค้า Budget Brand หรือสินค้าที่มีราคาถูกกว่าแบรนด์ใหญ่มากถึง 30-40% แสดงว่าตลาดนี้มีโอกาส ในขณะที่คนซื้อที่แบรนด์ใหญ่ๆ 60-70%”

ชูเกียรติได้แชร์ข้อมูลเชิงลึกว่าอย่างสินค้าน้ำอัดลมในตู้จะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็น Original ที่มี 2 แบรนด์ใหญ่โค้ก และเป๊ปซี่ มีราคามาตรฐาน และแบรนด์ Budget ที่ราคาย่อมเยาลงมาหน่อย เอส และบิ๊กโคล่า พบว่ากดซื้อโค้ก และเป๊ปซี่ 65% และซื้อเอส กับบิ๊กโคล่า 35%

รวมถึงสินค้าเครื่องดื่มชูกำลัง ที่มีแบรนด์ใหญ่ๆ ทั้ง M150, คาราบาวแดง, กระทิงแดง แต่มีแบรนด์ Volt ของอาเจขายในราคา 8 บาท คนก็ซื้อแบรนด์นี้เยอะ

ซึ่ง 6.11 Select เห็นโอกาสว่าคนซื้อ Budget Brand มากถึง 30-40% เพราะด้วยเศรษฐกิจ และกำลังซื้อคนน้อยลง การมีแบรนด์ที่มีราคาคุ้มค่าน่าจะตอบโจทย์ได้ดี อีกทั้งยังได้พาร์ตเนอร์ที่ผลิตสินค้าให้เป็นเจ้าใหญ่ๆ ในตลาดทั้งสิ้น อย่างน้ำดื่มสยาม และมาลี

โดยที่ได้วางจุดยืนให้เว็นดิ้ง พลัสอยู่ในระดับกลาง มีจำหน่ายสินค้าทั่วไป ตั้งตู้ตามห้างสรรพสินค้า ส่วน 6.11 เป็น Budget Vending Machine ระดับแมส เน้นตั้งตู้ตามชุมชน

แตกไลน์สู่ขนม เครื่องสำอาง ไปจน “ถุงยางอนามัย”

ปัจจุบัน 6.11 จำหน่ายแต่สารพัดเครื่องดื่ม แต่ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเตรียมแผนที่จะขยายไลน์สินค้าสู่ตลาดอื่นๆ ทั้งขนม เครื่องสำอาง สินค้า FMCG รวมไปถึงถุงยางอนามัยด้วย

“ในอนาคตมองถึงสินค้าอย่างขนม เครื่องสำอาง มาส์กหน้า สินค้า FMCG ต่างๆ สามารถทำเป็นตู้กดได้หมดเลย รวมถึงถุงยางอนามัยด้วย Pain Point ของสินค้ากลุม่นี้คือคนจะอายไม่กล้าซื้อในร้านสะดวกซื้อ เราเลยจับมือกับพาร์ตเนอร์ผู้ผลิตรายใหญ่ผลิตแบบ 2 แบบ รุ่น 0.05 ขายชิ้นละไม่เกิน 20 บาท และรุ่น 0.03 ขายชิ้นละ 35 บาท เจลหล่อลื่นก็ขายซองละ 20 บาท ตัวนี้จะออกช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ จะตั้งตู้ตามห้องน้ำปั๊ม โรงแรมม่านรูด และร้านสะดวกซื้อ”

ชูเกียรติบอกว่า ต่อไปตู้ Vending Machine อาจจะกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้ เพราะการที่สินค้าจะเข้าไปจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดจะต้องเสียค่าแรกเข้า ค่าเชล์ฟ ส่วนแบ่งรายได้ ถ้าสินค้าขายไม่ดีก็โดนตีกลับอีก แต่ถ้ามาจำหน่ายในตู้จะไม่เสียค่าใช้จ่ายเหล่านั้น

ขอเปิดขนาบข้างร้านสะดวกซื้อ

โมเดลของ 6.11 จะเป็นการเข้ามา Disrupt ร้านสะดวกซื้ออย่างแท้จริง หรือเป็นการดับเครื่องชนร้านสะดวกซื้อเลยก็ว่าได้ โดยที่โลเคชั่นส่วนใหญ่ที่จะไปนั้นจะต้องอยู่ในชุมชน และใกล้ร้านสะดวกซื้อ

“ตอนนี้เรามี 170 สาขา เน้นเปิดใกล้ๆ ร้านสะดวกซื้อ แต่ร้านสะดวกซื้อไม่ได้มีแค่แบรนด์เดียว ต่อไปอาจจะขยายไปได้ถึง 30,000 สาขาเลยก็ได้ ในช่วง 5,000 สาขาแรกจะไปกับร้านสะดวกซื้อ แต่ต่อไปจะจับโลเคชั่นที่ดักทางผู้บริโภคก่อนที่จะเข้าร้านสะดวกซื้อ”

ชูเกียรติบอกว่าจุดเด่นของตู้กดน้ำคือ สินค้าจะได้รับความเย็นมากกว่า รักษาความเย็นได้ตลอด ไม่ต้องต่อคิวจ่ายเงิน อีกทั้งตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องถุงพลาสติก เป็นโอกาสที่ดีของตู้กดน้ำ

ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ 7-11 เองก็ลงมาจับตลาดนี้เช่นกัน จากที่ก่อนหน้านี้ได้มีตู้ Vending Machine แต่ตั้งอยู่ในร้าน ตอนนี้ได้เช่าพื้นที่ในชุมชนเพื่อตั้งตู้โดยเฉพาะ เรียกว่ามาในโมเดลเดียวกัน

ปีนี้ต้องมี 1,000 สาขา

ปัจจุบันร้าน 6.11 มีทั้งหมด 170 สาขา เป็นโมเดลที่บริษัทลงทุนเองหมด เป็นการเช่าพื้นที่ตึกแถวในชุมชน เริ่มต้นที่ กทม. และปริมณฑล โดยที่ในสิ้นปีนี้ตั้งเป้ามีสาขาอย่างต่ำ 1,000 สาขา

“ผมอยากให้แบรนด์ 6.11 เป็นเสี่ยวมี่ประเทศไทย มีราคาไม่ต้องแพง แต่ต้องมีคุณภาพ และมองว่าจะขยายตู้กดให้ไปตามตรอกซอกซอยให้ได้ เป็นการสร้างแบรนด์ผ่านสินค้า ให้คนจดจำแบรนด์ให้ได้”

สินค้าที่ขายดีที่สุดได้แก่ เครื่องดื่มฮันนี่ลิ้นจี่, น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว, วิตามินซี และเครื่องดื่มชูกำลัง ในอนาคตจะมีกาแฟ และรังนก

ชูเกียรติแอบกระซิบอีกว่า เร็วๆ นี้ที่ 6.11 Corner จะมีจำหน่าย “ซิม AIS” หลายคนคงทราบดีว่าช่วงหนึ่งที่ 7-11 มีปัญหาในการจำหน่ายซิม AIS อาจจะเป็นเพราะคู่แข่งของ TRUE หรืออะไรก็ตาม แต่ตอนนี้ 6.11 พร้อมมาตีกลับแล้ว

ขอบคุณบทความจาก: Positioning
เว็บที่มา: https://positioningmag.com/1263380

K Plus พร้อมสนับสนุน QR code ในการชำระเเล้วพร้อมติดตั้งที่ตู้เวนดิ้งพลัส “ดื่มได้บุญ”

นายณพวิทย์ โทเทอดวิไล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และดร.วชิรธร คงสุข Chief of Staff บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (Sabuy technology) ร่วมลงนามสนับสนุนทางการเงินเพื่อการพัฒนาระบบตู้จำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มอัตโนมัติและให้สามารถเชื่อมต่อ QR code กับธนาคาร เมื่อชำระค่าสินค้าผ่าน K Plus พร้อมทั้งได้ติดตั้งตู้เวนดิ้งพลัส “ดื่มได้บุญ” ในโครงการของสภากาชาดไทย ณ ธนาคารกสิกรไทย อีกด้วย

วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์

ซูฮกพุดดิ้งนิวส์มอนสเตอร์มหภาค วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์ช็อปลิมูซีน ซูฮกพุดดิ้งนิวส์มอนสเตอร์มหภาค วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์ช็อปลิมูซีน ซูฮกพุดดิ้งนิวส์มอนสเตอร์มหภาค วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์ช็อปลิมูซีน

ซูฮกพุดดิ้งนิวส์มอนสเตอร์มหภาค วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์ช็อปลิมูซีน ซูฮกพุดดิ้งนิวส์มอนสเตอร์มหภาค วันเวย์รวมมิตร รูบิค พันธกิจฮิบ็อกซ์ช็อปลิมูซีน